Wyroby specjalistyczne - Farby BATO z Pionek

Wyroby specjalistyczne

Nasza oferta obejmuje farby specjalistyczne, dostosowane do różnorodnych potrzeb i oczekiwań naszych klientów.

Są to produkty wysokiej jakości zapewniające odpowiednią ochronę oraz skuteczne zabezpieczenie malowanej powierzchni. Oferujemy farby termoodporne (do 250 ,400 i 600 °C) oraz Farbę Hybrydową- łącząca ze sobą właściwości farby rozpuszczalnikowej i wodnej.

 

  • Farba termoodporna do 250°C
  • Farba termoodporna do 400°C
  • Farna termoodporna do 600°C
  • Farba Hybrydowa (wyrób specjalistyczny łączący ze sobą właściwości farby rozpuszczalnikowej i wodnej)

Farba termoodporna do 250°C

Do samodzielnego, nie wymagającego gruntowania, zabezpieczania powierzchni stalowych i żeliwnych pracujących stale w podwyższonej temperaturze 200 - 250°C. Okresowo wytrzymuj e przegrzanie do 300ºC.

Farba alkidowo-silikonowa tworzy powłoki o krótkim czasie wysychania, bardzo dobrej przyczepności do podłoża i odporności na zmienne wahania temperatury 200 – 250°C. Charakteryzuje się dobrymi własnościami antykorozyjnymi i odpornością mechaniczną.

Specjalistyczna farba, odporna na działanie wysokich temperatur.

Farba termoodporna do 400°C

Do samodzielnego, nie wymagającego gruntowania, zabezpieczania powierzchni stalowych i żeliwnych pracujących stale w podwyższonej temperaturze do 400°C.

Farba silikonowa tworzy powłoki o krótkim czasie wysychania, bardzo dobrej przyczepności do podłoża i odporności na działanie okresowe temperatury do 400°C. Pełne własności użytkowe powłoka uzyskuje po wypaleniu w 2000C.

Wyrób specjalistyczny, odporna na działanie wysokich temperatur.

Farna termoodporna do 600°C

Do samodzielnego, nie wymagającego gruntowania, zabezpieczania powierzchni stalowych i żeliwnych pracujących stale w podwyższonej temperaturze do 600°C, nie narażonych na ciągłe działanie czynników atmosferycznych.

Farba silikonowa tworzy powłoki o krótkim czasie wysychania, bardzo dobrej przyczepności do podłoża i dobrym kryciem. Pełne własności użytkowe powłoka uzyskuje po wypaleniu w 2000C. Charakteryzuje się odpornością mechaniczną i odpornością na wysoką temperaturę.

Specjalistyczna farba, odporna na działanie bardzo wysokich temperatur.

Farba Hybrydowa

Służy do samodzielnego nie wymagającego gruntowania, zabezpieczania powierzchni stalowych i żeliwnych oraz do pierwszego malowania jako podkład pod emalie ftalowe, ftalowe modyfikowane. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Zaleca się jednowarstwowe malowanie elementów maszyn, urządzeń i konstrukcji. Może stanowić również samodzielne zabezpieczenie 1 warstwowe na czas magazynowania, transportu i montażu urządzeń i konstrukcji.

Wyrób specjalistyczny łączący ze sobą właściwości farby rozpuszczalnikowej i wodnej.

 

Skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies