Malen für Profis - BATO

Malen für Profis

Profesjonaliści szczególnie cenią sobie farby łączące ze sobą odpowiednie funkcje zapewniające trwałość, estetykę oraz ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych i mechanicznych.

  • Gruntoemalia alkidowa (farba przeznaczona w szczególności do użytku przez profesjonalistów)
  • Farba antykorozyjna podkładowa
  • Emalia alkidowa
  • Farby dwuskładnikowe (farba przeznaczona w szczególności do użytku przez profesjonalistów)

Gruntoemalia alkidowa

Przeznaczona jest do samodzielnego zabezpieczenia powierzchni stalowych, żeliwnych i metalowych oraz do renowacji starych powłok malarskich. Zalecana do jednowarstwowego malowania elementów maszyn, urządzeń i konstrukcji. Do stosowania w warunkach korozyjnych miejskich i przemysłowych. Może być stosowana jako farba do gruntowania pod emalie ftalowe, ftalowe modyfikowane i chlorokauczukowe. Tworzy powłoki o krótkim czasie wysychania, bardzo dobrej przyczepności do podłoża, dobrych własnościach antykorozyjnych i odporności mechanicznej. Zapewnia dobrą przyczepność następnych warstw malarskich.

Farba antykorozyjna podkładowa

Farba antykorozyjna podkładowa szybkoschnąca przeznaczona jest do pierwszego antykorozyjnego malowania powierzchni stalowych, żeliwnych, metalowych oraz jako podkład pod emalie ftalowe, ftalowe modyfikowane i chlorokauczukowe. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Może stanowić samodzielne zabezpieczenie 1-2 warstwowe na czas magazynowania, transportu i montażu urządzeń i konstrukcji oraz sezonowej ochrony elementów konstrukcyjnych. Farba tworzy powłoki o bardzo dobrej przyczepności do podłoża, dobrych własnościach antykorozyjnych i odporności mechanicznej. Zapewnia dobrą przyczepność następnych warstw. Bardzo łatwa w aplikacji za pomocą wielu technik malarskich.

Emalia alkidowa

Przeznaczona jest do ostatecznego malowania powierzchni stalowych, żeliwnych i metalowych zagruntowanych farbą antykorozyjną podkładową szybkoschnącą, a także do renowacji starych powłok malarskich. Zalecana jest do malowanie elementów maszyn, urządzeń i konstrukcji, do stosowania w warunkach korozyjnych miejskich i przemysłowych. Emalia tworzy powłoki półmatowe o krótkim czasie wysychania, bardzo dobrej przyczepności do podłoża, dobrych własnościach antykorozyjnych i odporności mechanicznej.

Farba epoksydowa do gruntowania grubopowłokowa chemoodporna dwuskładnikowa

Przeznaczona jest do gruntowania nowych powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych, aluminiowych eksploatowanych w agresywnej atmosferze środowiska przemysłowego, nadmorskiego, morskiego i w zanurzeniu.

Stosowana jako warstwa podkładowa w antykorozyjnych systemach epoksydowych, epoksydowo - poliwinylowych i epoksydowo-poliuretanowych stosowanych w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, energetycznym. Farba epoksydowa jest chemoodpornym i chemoutwardzalnym wyrobem dwuskładnikowym zawierającym aktywny pigment antykorozyjny: fosforan cynku. Utwardzone powłoki są dobrze przyczepne do podłoża, matowe, elastyczne i szczelne. Są odporne na działanie chemikaliów, paliw płynnych i rozpuszczalników.

Międzywarstwa epoksydowa grubopowłokowa chemoodporna dwuskładnikowa

Międzywarstwa epoksydowa przeznaczona jest do gruntowania nowych powierzchni lub jako międzywarstwa w systemach epoksydowych, epoksydowo-akrylowych lub epoksydowo-poliwinylowych do zabezpieczeń konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych, aluminiowych eksploatowanych w agresywnej atmosferze środowiska przemysłowego, nadmorskiego, morskiego i w zanurzeniu. Stosowana jako warstwa podkładowa w antykorozyjnych systemach epoksydowych, epoksydowo-poliwinylowych i epoksydowo-akrylowych stosowanych w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, energetycznym.

Międzywarstwa epoksydowa MIO jest chemoodpornym i chemoutwardzalnym wyrobem dwuskładnikowym zawierającym błyszcz żelaza nadający powłoce wyjątkową szczelność. Utwardzone powłoki są dobrze przyczepne do podłoża, matowe i elastyczne. Są odporne na działanie chemikaliów, paliw płynnych i rozpuszczalników.

Emalia epoksydowa chemoodporna dwuskładnikowa

Emalia epoksydowa chemoodporna przeznaczona jest do ostatecznego malowania powierzchni stalowych i stalowych ocynkowanych zagruntowanych farbami epoksydowymi chemoodpornymi eksploatowanymi w agresywnej atmosferze środowiska przemysłowego i nadmorskiego. Do zabezpieczania niezgruntowanych powierzchni betonu. Emalia epoksydowa jest chemoodpornym i chemoutwardzalnym wyrobem dwuskładnikowym. Utwardzone powłoki są dobrze przyczepne do podłoża, o wysokim połysku, elastyczne, szczelne, odporne na ścieranie. Powłoka odporna na agresywne czynniki chemiczne, wodę morską, roztwory soli, alkaliów i rozcieńczone kwasy, produkty ropy naftowej oraz ropopochodne rozcieńczalniki.

Gruntoemalia epoksydowa chemoodporna dwuskładnikowa

Gruntoemalia epoksydowa przeznaczona jest do antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni stalowych, stalowych

ocynkowanych, aluminiowych i żeliwnych eksploatowanych w agresywnej atmosferze środowiska przemysłowego.

Gruntoemalia epoksydowa jest chemoodpornym i chemoutwardzalnym wyrobem dwuskładnikowym zawierającym aktywny pigment antykorozyjny: fosforan cynku. Utwardzone powłoki są dobrze przyczepne do podłoża, półmatowe, elastyczne i szczelne. Są odporne na zachlapanie chemikaliami, odporne na uderzenia i ścieranie.

Farba akrylowa do gruntowania dwuskładnikowa

Przeznaczona jest do pierwszego malowania powierzchni stalowych i stalowych ocynkowanych w systemach akrylowo - akrylowych.

Stosowana do malowania konstrukcji stalowych, zbiorników, rurociągów, naczep samochodowych, maszyn i urządzeń eksploatowanych w warunkach atmosfery przemysłowej .

Farba akrylowa do gruntowania jest chemoutwardzalnym wyrobem dwuskładnikowym. Zawiera aktywny pigment antykorozyjny – fosforan cynku. Tworzy powłoki półmatowe, elastyczne. Charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie bardzo dobrą odpornością mechaniczną. Zestaw składający się z farby akrylowej do gruntowania i emalii akrylowej jest szczególnie rekomendowany do układów antykorozyjnych szybko sieciujących o wysokiej odporności na ścieranie i wysokiej trwałości barwy.

Emalia akrylowa dwuskładnikowa

Emalia akrylowa 2K dwuskładnikowa przeznaczona jest do ostatecznego malowania powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych i aluminiowych zagruntowanych farbami epoksydowymi chemoodpornymi, lub farbami akrylowymi 2K do gruntowania eksploatowanych w agresywnej atmosferze środowiska przemysłowego i nadmorskiego. Stosowana do malowania konstrukcji stalowych, nadwodnych części statków, maszyn budowlanych, konstrukcji mostowych. Utwardzone powłoki są dobrze przyczepne do podłoża wysokim połysku, odporności na ścieranie i działanie
czynników mechanicznych. Powłoka odporna na promieniowanie słoneczne i agresywne czynniki mechaniczne. Szczególnie rekomendowana w agresywnej atmosferze przemysłowej, w zabezpieczeniach gdzie wymagany jest wysoki walor estetyczny oraz odporność na promieniowanie słoneczne.

Gruntoemalia akrylowa dwuskładnikowa

Przeznaczona jest do samodzielnego malowania powierzchni stalowych i stalowych ocynkowanych eksploatowanych w agresywnej atmosferze środowiska przemysłowego a w szczególności tam gdzie wymagana jest doskonała odporność na czynniki atmosferyczne, wysoka trwałość koloru i połysku. Stosowana do antykorozyjnych zabezpieczeń nadwodnych części statków, konstrukcji mostowych, maszyn budowlanych i konstrukcji stalowych. Gruntoemalia akrylowa jest chemoutwardzalnym wyrobem dwuskładnikowym. Zawiera aktywny pigment antykorozyjny – fosforan cynku. Utwardzone powłoki są dobrze przyczepne do podłoża, półmatowe, elastyczne, szczelne o wysokiej odporności na ścieranie.

Farba poliuretanowa do gruntowania dwuskładnikowa

Przeznaczona jest do pierwszego malowania powierzchni stalowych i stalowych ocynkowanych w systemach poliuretanowo - poliuretanowych.

Stosowana do malowania konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń eksploatowanych w warunkach atmosfery przemysłowej. Farba poliuretanowa do gruntowania jest chemoutwardzalnym wyrobem dwuskładnikowym. Zawiera aktywny pigment antykorozyjny – fosforan cynku. Tworzy powłoki półmatowe, elastyczne.

Charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie bardzo dobrą odpornością mechaniczną.

Emalia poliuretanowa dwuskładnikowa

Przeznaczona jest do ostatecznego malowania powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych i aluminiowych zagruntowanych farbami epoksydowymi chemoodpornymi, lub farbami poliuretanowymi do gruntowania eksploatowanych w agresywnej atmosferze środowiska przemysłowego i nadmorskiego.

Stosowana do malowania konstrukcji stalowych, zbiorników ropy naftowej, paliw, gazów, a także rurociągów, kotłów, zbiorników i instalacji przemysłowych. Do zabezpieczania powierzchni betonowych wiaduktów, mostów, silosów itp.

Emalia poliuretanowa jest chemoutwardzalnym wyrobem dwuskładnikowym. Utwardzone powłoki są dobrze przyczepne do podłoża, o wysokim połysku, odporności na ścieranie i działanie czynników mechanicznych. Powłoka odporna na promieniowanie słoneczne i agresywne czynniki atmosferyczne.

Gruntoemalia poliuretanowa dwuskładnikowa

Przeznaczona jest do samodzielnego malowania powierzchni stalowych i stalowych ocynkowanych w miejscach gdzie wymagana jest doskonała odporność na czynniki atmosferyczne, wysoka trwałość koloru i połysku.

Stosowana do malowania konstrukcji stalowych, zbiorników, maszyn i urządzeń.

Gruntoemalia poliuretanowa jest chemoutwardzalnym wyrobem dwuskładnikowym. Zawiera aktywny pigment antykorozyjny – fosforan cynku. Utwardzone powłoki są dobrze przyczepne do podłoża, półmatowe, elastyczne, szczelne o wysokiej odporności na ścieranie.

Kontaktieren Sie uns

Regulamin plików cookies