Korrosionsschutz-Komponente I

Rostschutzfarben und Komponente

Farby antykorozyjne Bato to produkt zalecany do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. To skuteczne rozwiązanie do ochrony konstrukcji metalowych, stalowych, żeliwnych oraz do renowacji starych powłok malarskich. Farby posiadają bardzo dobre właściwości antykorozyjne oraz dużą odporność mechaniczną, są odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

  • Farba antykorozyjna podkładowa szybkoschnąca
  • Gruntoemalia alkidowa
  • Farba poliwinylowa baza grubopowłokowa

Farba antykorozyjna podkładowa szybkoschnąca

Farba antykorozyjna podkładowa szybkoschnąca przeznaczona jest do pierwszego antykorozyjnego malowania powierzchni stalowych, żeliwnych, metalowych oraz jako podkład pod emalie ftalowe, ftalowe modyfikowane i chlorokauczukowe. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Może stanowić samodzielne zabezpieczenie 1-2 warstwowe na czas magazynowania, transportu i montażu urządzeń i konstrukcji oraz sezonowej ochrony elementów konstrukcyjnych. Farba tworzy powłoki o bardzo dobrej przyczepności do podłoża, dobrych własnościach antykorozyjnych i odporności mechanicznej. Zapewnia dobrą przyczepność następnych warstw. Bardzo łatwa w aplikacji za pomocą wielu technik malarskich.

Gruntoemalia alkidowa

Przeznaczona jest do samodzielnego zabezpieczenia powierzchni stalowych, żeliwnych i metalowych oraz do renowacji starych powłok malarskich. Zalecana do jednowarstwowego malowania elementów maszyn, urządzeń i konstrukcji. Do stosowania w warunkach korozyjnych miejskich i przemysłowych. Może być stosowana jako farba do gruntowania pod emalie ftalowe, ftalowe modyfikowane i chlorokauczukowe. Tworzy powłoki o krótkim czasie wysychania, bardzo dobrej przyczepności do podłoża, dobrych własnościach antykorozyjnych i odporności mechanicznej. Zapewnia dobrą przyczepność następnych warstw malarskich.

Farba poliwinylowa baza grubopowłokowa

Przeznaczona jest do bezpośredniego malowania powierzchni ocynkowanych i stalowych eksploatowanych w agresywnej atmosferze przemysłowej i nadmorskiej. Do gruntowania konstrukcji w budownictwie przemysłowym, linii wsporczych wysokiego napięcia, zbiorników przemysłowych, do renowacji starych powłok malarskich powlekanych na blachach ocynkowanych np. pokrycia dachów, parapetów, bram i ogrodzeń. Jest to farba matowa, dobrze przyczepna do podłoża, elastyczna i wytrzymała mechanicznie. Odporna na działanie czynników atmosferycznych, wody oraz czynników chemicznych takich jak roztwory kwasów, zasad i soli. Do stosowania w środowisku przemysłowym i morskim o klasie korozyjności C-5.

Kontaktieren Sie uns

Regulamin plików cookies