Labor - BATO

Labor

Laboratorium sprawuje funkcję biezacego nadzoru nad procesem produkcyjnym poprzez:

 

 • sprawdzanie jakości surowców do produkcji

 • bieżące badania produkcyjne

 • zapewnienie jakości wyrobu gotowego

 

Analizy chemiczne i aplikacyjne pozwalają na określenie przydatności danego wyrobu do konkretnego zastosowania. Laboratorium stosuje udokumentowane procedury badawcze ,gwarantujące powtarzalność badań w postaci znormalizowanych metod, gdy odpowiednie specyfikacje lub wymagania przywołują takie metody.
Wykwalifikowany personel i doskonałe wyposażenie w różnorodną, nowoczesną aparaturę badawczą są gwarantem właściwego funkcjonowania laboratorium.

Wykonujemy badania na potrzeby własne, jak również świadczymy usługi na zewnątrz. Badania, które jesteśmy w stanie zrealizować to między innymi:

 

dla rozcieńczalników :

 

 • oznaczanie gęstości wg PN-C-04504:1992,
 • oznaczanie granic temperatur wrzenia wg PN-C-04512:1988,
 • oznaczanie zawartości wody wg.PN-C-04959:1981,

 

dla farb (mokrych): 

 

 • oznaczanie rozlewności wg PN-C-81507:1989 ,
 • oznaczanie ściekalności wg PN-C-81507:1989,
 • oznaczanie gęstości wg PN-C-81551:1992,
 • oznaczanie lepkości (aparat Brookfield’a i kubek Forda) wg PN-C-81554:1986 lub PN-C-81701:1997,
 • oznaczanie zawartość części stałych wg PN-EN ISO- 3251:1999,
 • oznaczanie roztarcie (grindometr) wg PN-EN-21524:1994

 

dla gotowych wymalowań:

 

 • oznaczanie stopnie schnięcia wg PN-C-81519:1979,
 • badanie połysku (glosometr) wg PN-EN ISO 2813:2001,
 • oznaczanie barwy (spektrofotometr),
 • oznaczanie elastyczności wg PN-C-81528:1976,
 • oznaczanie udarności wg PN-C-81526:1954,
 • oznaczanie przyczepności wg PN-EN ISO-2409:2008,
 • oznaczanie grubości powłoki wg PN-ISO-2808:2000.

Kontaktieren Sie uns

Regulamin plików cookies